Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150, III/34713 a vybraných místních komunikacích v obci Okrouhlice, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 3. 2023 do 21. 3. 2023