Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 208c v Havlíčkově Brodě v areálu bývalého letiště, dle grafické přílohy

Zobrazeno 5. 4. 2023 do 20. 4. 2023