Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 106c v Havlíčkově Brodě v ul. Na Spravedlnosti, dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 2. 2023 do 9. 3. 2023