Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č.II/350, č.III/1838 a vybraných místech komunikacích v obci Přibyslav, dle grafické přílohy.

Zobrazeno 5. 9. 2022 do 21. 9. 2022