Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "HB, Krásná Hora, parcel č.k. 262/3, knn na pozemku parc. č. 238/1, 262/3, 262/5, 449/1, 449/3 v k. ú. Krásná Hora"

Zobrazeno 3. 5. 2023 do 18. 5. 2023