OOP - stanovení PÚP na silnicích II. a III.tříd, které jsou v působnosti MÚ HB jako obce s rozšířenou působností z důvodu celoročního provádění údržbových prací a oprav na předmětných komunikacích v termínu od 1.1. 2023 do 31.12. 2023

Zobrazeno 14. 12. 2022 do 29. 12. 2022