Doručení stavebního povolení stavby "Skladové haly s administrativou TBA - Michalovice" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení

Zobrazeno 27. 1. 2023 do 13. 2. 2023